Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w Przemyślu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

Priorytet 2: Infrastruktura techniczna,

Działanie: Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna.

Okres opracowania dokumentacji: czerwiec 2010r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 1,5 mln. zł

Celem projektu jest zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6
w Przemyślu, zwiększenie komfortu jej użytkowania oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez jej termomodernizację polegającą na ociepleniu ścian i stropów, wymianie stolarki okienno-drzwiowej i instalacji c.o.

Projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 6 w Przemyślu obejmuje następujące najważniejsze elementy:
– ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły, łącznika z salą gimnastyczną i sali gimnastycznej,
– ocieplenie stropodachów budynku szkoły, łącznika z salą gimnastyczną i sali gimnastycznej,
– wymianę stolarki okienno-drzwiowej w obiekcie,
– wymianę instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie.

W wyniku realizacji projektu znacznie zmniejszy sie zużycie ciepła na ogrzewanie.