Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nakło nad Notecią

Lokalny Program Rewitalizacji – Aktualizacja,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013,

Okres opracowania dokumentacji: 2009 – 2010r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pracę nad opracowaniem  aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Nakło nad Notecią. Ścisła współpraca z lokalnymi władzami
nad przygotowaniem dokumentów strategicznych zakończyła się powstaniem wysokiej jakości opracowań. Niniejsze dokumenty będą podstawą do ubiegania się przez Miasto  o środki pomocowe z funduszy UE przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nakło nad Notecią ma umożliwić poprawę warunków w sferze życia społecznego, gospodarczego i przestrzeni miasta poprzez mobilizacje przedsięwzięć inwestycyjnych, oraz animacje gospodarczą i społeczną. Ponadto zapewnić ma odpowiedni poziom walorów użytkowych miasta, tj. adresowanych do społeczności lokalnej warunków decydujących o wygodzie codziennego życia w danej jednostce terytorialnej.