Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013,

Priorytet II: Infrastruktura komunikacyjna,

Działanie: 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego,

Okres opracowania dokumentacji: czerwiec 2009r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 4,3 mln. zł

Przedmiotem projektu jest wzmocnienie i poprawa funkcjonującej dotychczas na terenie Kalisza komunikacji publicznej. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia Miasto  Kalisz planuje zakupić 5 sztuk niskopodłogowych autobusów, o łącznej pojemności 475 miejsc, przystosowanych
do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniających normę Euro 5 oraz wyposażonych w system monitoringu wewnętrznego.

Zakup nowych jednostek taboru umożliwi uruchomienie nowej linii, co pozwoli na rozszerzenie sieci komunikacyjnej miasta. Linia obejmie zasięgiem osiedle Winiary – nieskomunikowany obecnie obszar miasta Kalisza, umożliwiając mieszkańcom dojazd do centrum, a także do szpitala i centrum handlowego.