Zakup nowych autobusów dla komunikacji miejskiej w Gnieźnie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013
Działanie: 2.5. Rozwój miejskiego transportu zbiorowego
Poddziałanie: Schemat II: Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego
Wartość projektu: 3,3 mln. Zł.

INGENIS przygotował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie.

Dzięki dofinansowaniu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gnieźnie kupiło cztery nowe, niskopodłogowe midibusy miejskie. Zakup znacznie poprawił komfort mieszkańców – możliwe było wycofanie z użytkowania pojazdów przestarzałych, wyeksploatowanych i niespełniających żadnych norm ekologicznych oraz niedostosowanych do przewożenia osób niepełnosprawnych.