Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta

Fundusz Spójności,

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013,

Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe,

Działanie: 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego,

Okres opracowania dokumentacji: II kwartał 2010r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 14,2 mln. zł

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu przebudowę
ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku od mostu nad rzeką Swędrnią do granicy miasta.
Zakres prowadzonych w ramach projektu robót budowlanych obejmuje m.in. poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez wydzielenie pasów lewoskrętu w obrębie skrzyżowań z drogami poprzecznymi, przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę chodnika i ścieżki rowerowej, uzupełnienie odwodnienia drogi.