Zakup 5 autobusów niskopodłogowych dla Miasta Ostrów Wielkopolski

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013,

Priorytet II: Infrastruktura komunikacyjna,

Działanie: 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego,

Okres opracowania dokumentacji: czerwiec 2009r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 4,3 mln. zł

W ramach przedmiotowego projektu zakupionych zostanie 5 autobusów niskopodłogowych. Przeznaczone zostaną one do obsługi dwóch nowych linii autobusowych przebiegających
przez obszar m. Ostrowa Wielkopolskiego:

– Przebieg projektowanej linii A: Janków Dworzec PKP pętla – ul. Sosnowa –
ul. Staroprzygodzka – ul. Budowlanych – ul. Mylna –  ul. Parkowa – ul. Armii Krajowej – ul. Wrocławska – ul. Głogowska – ul. Partyzancka – Plac 23 Stycznia – ul. Raszkowska – ul. Krotoszyńska – ul. Poznańska – ul. Radłowska – ul. Orzechowa – Bema cmentarz pętla.

– Przebieg projektowanej linii B: relacji Pruślin pętla – ul. Grabowska – ul. Kaliska – ul. Limanowskiego – ul. Reymonta – ul. Marii Konopnickiej – ul. Raszkowska – ul. Krotoszyńska – ul. Poznańska –
ul. Radłowska – ul. Orzechowa – Bema cmentarz pętla.

Realizacja inwestycji pozwoli ograniczyć zjawisko zatłoczenia, zagrożenia bezpieczeństwa
oraz zminimalizować uciążliwość transportu dla otoczenia. Znacznie zostanie też podniesiony standard taboru należącego do MZK w Ostrowie Wlkp. Poszerzanie oferty MZK oraz zwiększanie dostępności wybranych części miasta dla transportu publicznego wpłynie na wzrost atrakcyjności transportu publicznego i zmniejszy udział transportu indywidualnego w Ostrowie Wlkp.