Rewitalizacja zabytkowego cmentarza parafialnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Zagórów – etap I

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Priorytet: Odnowa i rozwój wsi

Okres opracowania dokumentacji: II kwartał 2010r.

INGENIS opracował: kompleksowy wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 0,9 mln. zł

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację zabytkowego cmentarza w miejscowości Zagórów.

W ramach projektu przewiduje się  wymianę prawie kilometrowego ogrodzenia, pobudowanie nowej dzwonnicy, nowego oświetlenia, utworzenie specjalnych koszy z podziałem na odpowiednią segregację nieczystości. Planowane jest także wykonanie parkingu wzdłuż ulicy, jak również utwardzenie terenu przy cmentarzu. Nowością będzie z pewnością utworzenie kolumbarium – miejsca, w którym chowane będą urny z prochami. Pomysł jest bardzo dobry z uwagi na to,
iż coraz więcej rodzin decyduje się na kremację zwłok, a urny chowane są jak dotychczas
w grobowcach.