PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli

Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi INGENIS przygotował: studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanieOkres opracowania dokumentacji: styczeń - kwiecień 2016 Wartość projektu: 8,7 miliona złotych Park miejski w...

czytaj dalej
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasieniec

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasieniec

Obecnie zespół Ingenis Sp. z o.o. pracuje nad opracowaniem dokumentacji dla przedsięwzięcia realizowanego w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego, jakim jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jasieniec. Opracowanie analiz przedrelizacyjnych oraz...

czytaj dalej
Termomodernizacja szkoły podstawowej i biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania-ograniczenie niskiej emisji

Termomodernizacja szkoły podstawowej i biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania-ograniczenie niskiej emisji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie: IV.2 Termomodernizacja budynków Okres opracowania dokumentacji: luty 2016r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie...

czytaj dalej
Budowa obiektu konferencyjno – wystawienniczego wraz zagospodarowaniem terenów należących do Miasta Kołobrzeg zlokalizowanych przy Parku Zdrojowym, z możliwością rozszerzenia przedsięwzięcia o remont Amfiteatru, w formule PPP

Budowa obiektu konferencyjno – wystawienniczego wraz zagospodarowaniem terenów należących do Miasta Kołobrzeg zlokalizowanych przy Parku Zdrojowym, z możliwością rozszerzenia przedsięwzięcia o remont Amfiteatru, w formule PPP

Partnerstwo Publiczno - Prywatne Budowa obiektu konferencyjno - wystawienniczego wraz zagospodarowaniem terenów należących do Miasta Kołobrzeg zlokalizowanych przy Parku Zdrojowym, z możliwością rozszerzenia przedsięwzięcia o remont Amfiteatru, w formule PPP. Okres...

czytaj dalej
Innowacyjny proces kompostowania o obniżonej uciążliwości środowiskowej oraz urządzenia do poprawy skuteczności dezodoryzacji powietrza poprocesowego za pomocą biofiltra zintegrowanego z płuczką, oraz urządzenia do podczyszczania odcieków

Innowacyjny proces kompostowania o obniżonej uciążliwości środowiskowej oraz urządzenia do poprawy skuteczności dezodoryzacji powietrza poprocesowego za pomocą biofiltra zintegrowanego z płuczką, oraz urządzenia do podczyszczania odcieków

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Priorytet I: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Okres opracowania...

czytaj dalej
Zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego w Sztumie

Zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego w Sztumie

Partnerstwo Publiczno - Prywatne Zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego w Sztumie Okres realizacji: II-III kw. 2015r. INGENIS wraz z Instytutem Partnerstwa Publiczno - Prywatnego przeprowadził doradztwo finansowo-ekonomiczne i prawne w zakresie Partnerstwa...

czytaj dalej
Rozbudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków w aglomeracji Kutno

Rozbudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków w aglomeracji Kutno

Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi INGENIS przygotował: studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie Wartość projektu: 18,2 milionów złOkres opracowania dokumentacji: styczeń 2015 Projekt polega  na wybudowaniu...

czytaj dalej
Centrum Nowoczesności

Centrum Nowoczesności

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Priorytet 7: Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działanie: 7.2. Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych...

czytaj dalej