Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu jarocińskiego, kolskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013,

Priorytet II: Infrastruktura komunikacyjna,

Działanie: 2.8. Zapewnienie dostępu do internetu szerokopasmowego

Okres realizacji: sierpien – wrzesień 2013r.

INGENIS przygotował:  studia wykonalności i wnioski o dofinansowanie dla 5 przedsięwzięć

Wartość projektu: 21,3 mln. zł

Zakres wnioskowanych projektów obejmuje budowę kanalizacji teletechnicznej bazującej na szkielecie światłowodowym najnowszej technologii FTTH z budową pasywnej sieli optycznej PON wraz z urządzeniem aktywnym od punktu dostępowego Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej do styku z przyłączem abonenckim umożliwiającym bezpośrednie połączenie z siecią każdemu użytkownikowi.

W ramach projektów na obszarze realizacji zbudowana zostanie kanalizacja teletechniczna – szkielet światłowodowy FTTH składający się z rur oraz rurociągów abonenckich, które będą wybudowane do granicy nieruchomości użytkownika końcowego lub w przypadku zabudowy wielorodzinnej zostaną zakończone w budynku.

Easyhost Sp. z o.o. S.K.A ubiegało się o środki pomocowe UE w ramach RPO woj. wielkopolskiego dla projektów:

1. Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu jarocińskiego, całkowita wartość inwestycji ok.12,14 mln. zł, kwota dofinansowania 3,585 mln. zł

2. Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu kolskiego, całkowita wartość inwestycji ok. 16,66 mln. zł, kwota dofinansowania 4,922 mln. zł

3. Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu średzkiego, całkowita wartość inwestycji ok.16.67 mln. zł kwota dofinansowania 4,925 mln. zł

4. Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu śremskiego, całkowita wartość inwestycji ok. 12,74 mln. zł kwota dofinansowania 3,763 mln. zł

5. Zapewnienie Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu wrzesińskiego, całkowita wartość inwestycji ok. 13,84 mln. zł, kwota dofinansowania 4,088 mln. zł

Wybudowana infrastruktura umożliwi dostęp mieszkańcom powiatu jarocińskiego, kolskiego, średzkiego, śremskiego i wrzesińskiego do szerokopasmowego Internetu o szybkiej przeplywności danych, telewizji internetowej oraz usług multimedialnych.