Innowacyjny proces kompostowania o obniżonej uciążliwości środowiskowej oraz urządzenia do poprawy skuteczności dezodoryzacji powietrza poprocesowego za pomocą biofiltra zintegrowanego z płuczką, oraz urządzenia do podczyszczania odcieków

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,

Priorytet I: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Działanie: 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw,

Okres opracowania dokumentacji: listopad 2015r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 211,3 tys. zł

Celem projektu jest wyprodukowanie urządzeń służących poprawie skuteczności dezodoryzacji powietrza poprocesowego za pomocą biofiltra zintegrowanego z płuczką
oraz urządzenia służącego do podczyszczania odcieków z różnych gałęzi przemysłu oraz wprowadzenie ich do oferty handlowej przedsiębiorstwa. Projekt obejmuje dostosowanie siedziby Wnioskodawcy do potrzeb produkcji urządzeń, zakup narzędzi, wyposażenia i oprogramowania niezbędnych do produkcji i sprzedaży urządzeń.