Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno

Partnerstwo Publiczno – Prywatne

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno

Okres realizacji: IV kw. 2015r. – II kw. 2016r.

INGENIS przeprowadził kompleksowe doradztwo finansowo-ekonomiczne i prawne w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

W związku z realizacją Przedsięwzięcia planuje się modernizację energetyczną siedmiu budynków użyteczności publicznej w Gminie Mielno. Głównym celem Przedsięwzięcia jest osiągnięcie rozwiązań pozwalających na osiągnięciu efektu energetycznego polegającego na obniżeniu poziomu zużycia energii elektrycznej i cieplnej, czego rezultatem ma być obniżenie kosztów mediów ponoszonych w związku z bieżącym funkcjonowaniem placówek a także poprawa estetyki budynków.