Termomodernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1

Fundusz Spójności,

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

Priorytet I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

Działanie: 1.3 Wspieranie efektywności energetycznejw budynkach,

Okres opracowania dokumentacji:: kwiecień 2016r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 2,6 mln. zł

Celem głównym projektu jest kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej. Projekt realizować będzie cele środowiskowe związane przede wszystkim z poprawą jakości powietrza, w tym likwidacją niskiej emisji.

Stan techniczny budynku wymaga przeprowadzenia działań z zakresu termomodernizacji ze względu na niski stopień termoizolacji budynku oraz wysoką emisję zanieczyszczeń w skutek dużego zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną. W ramach projektu planuje się następujące roboty budowlane:

– ocieplenie fundamentów,

– ocieplenie ścian zewnętrznych,

– docieplenie stropodachu,

– wymiana stolarki okiennej,

– wymiana stolarki drzwiowej,

– malowanie pomieszczeń,

– wymiana oświetlenia wewnętrznego,

– montaż instalacji fotowoltaicznych.