Budowa obiektu konferencyjno – wystawienniczego wraz zagospodarowaniem terenów należących do Miasta Kołobrzeg zlokalizowanych przy Parku Zdrojowym, z możliwością rozszerzenia przedsięwzięcia o remont Amfiteatru, w formule PPP

Partnerstwo Publiczno – Prywatne

Budowa obiektu konferencyjno – wystawienniczego wraz zagospodarowaniem terenów należących do Miasta Kołobrzeg zlokalizowanych przy Parku Zdrojowym, z możliwością rozszerzenia przedsięwzięcia o remont Amfiteatru, w formule PPP.

Okres realizacji: III kw. 2015- IV kw. 2015

INGENIS wraz z Instytutem Partnerstwa Publiczno – Prywatnego przeprowadził doradztwo finansowo-ekonomiczne i prawne w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

W związku z realizacją Przedsięwzięcia planuje się  zagospodarowywanie Nieruchomości należących do Miasta Kołobrzeg obiektami budowlanymi służącymi realizacji funkcji publicznych (centrum konferencyjno-widowiskowe, parkingi). W związku z celem publicznym przedsięwzięcia planowana jest budowa przez partnera prywatnego na nieruchomościach sąsiednich, również należących do Miasta, obiektów służących realizacji funkcji komercyjnych, np. obiektu hotelowego.