Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie oleśnickim i namysłowskim.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

Priorytet I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu,

Działanie:1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w mozliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach,

Okres realizacji: sierpień/wrzesień 2016r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 18,5 mln. zł

Przedmiotem projektu jest budowa sieci szerokopasmowych na terenie powiatu oleśnickiego i namysłowskiego. Wybudowana infrastruktura umożliwi dostęp mieszkańcom powiatu oleśnickiego i namysłowskiego do szerokopasmowego Internetu o szybkiej przepływości danych, telewizji internetowej oraz usług multimedialnych. Sieć telekomunikacyjna została zaplanowana z uwzględnieniem wykorzystania nowoczesnych technologii budowy sieci szerokopasmowych, zoptymalizowanych pod kątem budowy sieci światłowodowej FTTH (Fiber to the Home). FTTH to koncepcja zakladająca dostarczenie przewodów światłowodowych do każdego domu z osobna gwarantując najwyższą możliwą do osiągnięcia obecnie prędkość przesyłu danych.