Termomodernizacja szkoły podstawowej i biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania-ograniczenie niskiej emisji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

Działanie: IV.2 Termomodernizacja budynków

Okres opracowania dokumentacji: luty 2016r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 181,2 tys. zł

Celem ogólnym projektu jest ochrona środowiska, ograniczenie niskiej emisji oraz zmniejszenie strat ciepła w budynkach w sektorze publicznym. Przedmiotowy projekt dotyczy przeprowadzenia termomodernizacji dwóch obiektów sektora publicznego, zlokalizowanych w Siedlcu, w Gminie Łęczyca. W ramach projektu planuje się przeprowadzenie szeregu prac mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymianę grzejników wraz z montażem głowic termostatycznych oraz ogniw fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na LED oraz biblioteki. Prace mające na celu termomodernizację biblioteki publicznej w Siedlcu polegać będą na dociepleniu ścian zewnętrznych, naprawie więźby dachu i wykonaniu nowego pokrycia.