Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Okres opracowania dokumentacji: kwiecień 2016r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 453,2 tys. zł

Przedmiotem projektu jest, zgodnie z tytułem, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
• Modernizację systemu ciepłej wody użytkowej,
• Wymianę okien i montaż nawiewników,
• Ocieplenie stropu,
• Ocieplenie ścian zewnętrznych,
• Wymianę stolarki drzwiowej,
• Modernizację systemu grzewczego.
Niniejsze prace planowane do przeprowadzenia przyczynią się do osiągnięcia znacznej oszczędności zapotrzebowania ciepła oraz dużego spadku emisji
CO2 na skutek zmiany źródła energii z miału węglowego na biomasę.