Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli

Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
INGENIS przygotował: studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie
Okres opracowania dokumentacji: styczeń – kwiecień 2016
Wartość projektu: 8,7 miliona złotych

Park miejski w Zduńskiej Woli utworzył prawie 120 lat temu Zenon Anstadt, znany łódzki piwowar. Przedsiębiorca rozwinął znajdujący się w mieście browar i wybudował wokół niego okazały park.
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli zakłada gruntowną przebudowę obiektu
i przywrócenie mu dawnej świetności. Projekt zakłada  ustawienie nowych ławek, altany
oraz  pawilonów piknikowych. Alejki zyskają zupełnie nowe nawierzchnie, m.in. z kostki i granitu.
Inne będzie również podłoże placów zabaw dla dzieci. Zamontowane zostaną 73 latarnie parkowe. Generalny remont przejdą oba stawy. Ich dno zostanie wyłożone żwirem, umocnione zostaną linie brzegowe, stawy będą uszczelnione i pojawią się w nich filtry mineralno-roślinne. Wybudowana zostanie pompownia. W głównym stawie pojawi się podświetlana fontanna. Drewniane pomosty
nad stawami, pergole, stojaki na rowery czy domek dla łabędzi dopełnią całości.