Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Będzino

Partnerstwo Publiczno – Prywatne

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Będzino

Okres opracowania dokumentacji: II kw. – IV kw. 2016r.

INGENIS przeprowadził kompleksowe doradztwo finansowo-ekonomiczne i prawne w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

W związku z realizacją Przedsięwzięcia planuje się termomodernizację dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Gminie Będzino. Termomodernizacja powyższych budynków oparta będzie na rozwiązaniach w zakresie  izolacji przegród zewnętrznych, wymiany okien i drzwi, wentylacji i rekuperacji, wykorzystania kolektorów słonecznych
i fotowoltaicznych, instalacji c.o., systemów zarządzania energią.