PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach w miejscowości Orłów-Parcel, Głuchów na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Żeronice – Orłów-Kolonia – Jaroszówka oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Żeronicach

Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach w miejscowości Orłów-Parcel, Głuchów na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Żeronice – Orłów-Kolonia – Jaroszówka oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Żeronicach

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Okres opracowania dokumentacji: maj 2017r. INGENIS opracował: wniosek o dofinansowanie Wartość projektu: 3,3 mln. zł Celem niniejszego projektu jest rozwój Gminy Bedlno poprzez przebudowę systemu uzdatniania wody,...

czytaj dalej
Remont bramy wjazdowej domu gościnnego pierwszego (dwa skrzydła), remont i rozbudowa budynku forysterium (dom gościnny drugi) oraz wymiana okien w kościele klasztornym OO. Kamedułów p.w. Narodzenia NMP w Bieniszewie

Remont bramy wjazdowej domu gościnnego pierwszego (dwa skrzydła), remont i rozbudowa budynku forysterium (dom gościnny drugi) oraz wymiana okien w kościele klasztornym OO. Kamedułów p.w. Narodzenia NMP w Bieniszewie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Okres opracowania dokumentacji: styczeń 2017r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie...

czytaj dalej
Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego

Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.1.2 Mała retencja  Okres opracowania dokumentacji: marzec 2017r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie Wartość projektu: 5,9 mln zł Przedmiotem...

czytaj dalej
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Okres opracowania dokumentacji: marzec 2017r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie Wartość projektu: 33 mln. zł Celem...

czytaj dalej
Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutno – Centrum Seniora

Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego Okres opracowania dokumentacji: wrzesień 2016 r. INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie...

czytaj dalej
Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój Barwice Grzmiąca w celu zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowego na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego, miejsca pracy i szkoły.

Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój Barwice Grzmiąca w celu zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowego na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego, miejsca pracy i szkoły.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych Okres opracowania dokumentacji: styczeń...

czytaj dalej