Stworzenie nowoczesnej przestrzeni publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Okres opracowania dokumentacji: luty – marzec 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 8,7 mln zł

Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego obiektu Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z kompleksową termomodernizacją istniejącego budynku
oraz zagospodarowaniem przyległego terenu parkowego polegającej na :

  • Przebudowie dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego korpusu istniejącego budynku
  • Nadbudowie budynku o jedną kondygnację biurową z poddaszem
  • Budowie stylizowanego na fronton dworu Szwejcerów portyku wejściowego z tarasem
  • Przebudowie terenu wokół budynku z wykonaniem nowej zieleni niskiej i d.f.a.