Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Ostrowa Wielkopolskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,

Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym  i mieszkaniowym

Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Okres opracowania dokumentacji: listopad 2016r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 4,3 mln zł

Priorytetowym działaniem miasta na rzecz ochrony środowiska jest ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery oraz wzrost efektywności energetycznej budynków. Przedmiotowy projekt realizuje ten cel poprzez termomodernizację 5 budynków użyteczności publicznej w Ostrowie Wielkopolskim, tj.: Żłobka Miejskiego oraz publicznych przedszkoli oznaczonych numerami 9, 14, 16, 17.