Przebudowa systemu uzdatniania wody w hydroforniach w miejscowości Orłów-Parcel, Głuchów na terenie gminy Bedlno poprzez zmianę technologii uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Żeronice – Orłów-Kolonia – Jaroszówka oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Żeronicach

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

Okres opracowania dokumentacji: maj 2017r.

INGENIS opracował: wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 3,3 mln. zł

Celem niniejszego projektu jest rozwój Gminy Bedlno poprzez przebudowę systemu uzdatniania wody, zmianę technologii uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy obiekcie użyteczności publicznej.