Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle n. Notecią

Reginalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Okres opracowania dokumentacji: kwiecień 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 1 mln zł

Przedsiewzięcie pn. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle n. Notecią polegała
na zaadoptowaniu istniejącego budynku zaplecza gospodarczego przy Nakielskim Ośrodku Kultury na potrzeby Dziennego Domu Pobytu.

Budynek przeznaczony będzie na dzienny pobyt osób starszych, korzystających z programu poprawy jakości życia na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

W budynku pozbawionym barier funkcjonalnych  zaprojektowano pomieszczenia na potrzeby użytkowników:

  • pomieszczenia ogólnodostępne, pełniące funkcje sali spotkań i jadalni, z wyposażeniem w stoły i krzesła
  • aneks kuchenny połączony z jadalnią, wyposażony w sprzęty i urządzenia do przygotowania posiłku przez seniorów. Spożywanie posiłków w pomieszczeniu jadalni.
  • pomieszczenie klubowe z biblioteką, wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu oraz fotele i kanapy
  • pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej, sala kinezyterapii, wyposażona w podstawowy sprzęt do ćwiczeń
  • pomieszczenie do odpoczynku, z pięcioma miejscami do leżenia
  • pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa
  • pomieszczenie szatni, z indywidualnymi szafkami
  • pomieszczenia sanitarne z toaletami, umywalkami, prysznicem wraz z wydzielonym miejscem na pralkę i odpowiednio urządzonym miejscem do prasowania
  • pokój pielęgniarki

Program użytkowy przystosowano do jednoczesnego korzystania z pomieszczeń przez 15 seniorów i 2-ch pracowników obsługi specjalistycznej. Ponadto w budynku przewiduje się niezbędne pomieszczenia magazynowe i techniczne. W budynku będzie znajdować się garaż na samochód dostawczo-osobowy, przeznaczony do obsługi DDP.