Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią budynek szkoły oraz budynek sali gimnastycznej i zaplecza wraz z biblioteką

Reginalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT

Okres opracowania dokumentacji: marzec 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 1,8 mln zł

Projekt pn. Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 2  w Nakle nad Notecią budynek szkoły oraz budynek sali gimnastycznej i zaplecza wraz z biblioteką  jest przedsięwzięciem z zakresu kompleksowej i głębokiej modernizacji energetycznej budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią oraz budynku sali gimnastycznej z zapleczem i biblioteką. Oba budynki są wykorzystywane na cele edukacyjne i społeczne w 96,11 %. Przedmiotowy projekt dotyczy termomodernizacji obiektów znajdujących się w strefie B ochrony konserwatorskiej obejmującej zabytkowy zespół zabudowy miejskiej.