Remont bramy wjazdowej domu gościnnego pierwszego (dwa skrzydła), remont i rozbudowa budynku forysterium (dom gościnny drugi) oraz wymiana okien w kościele klasztornym OO. Kamedułów p.w. Narodzenia NMP w Bieniszewie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

Okres opracowania dokumentacji: styczeń 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 3,3 mln. zł

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac remontowych i restauratorskich przy części obiektów wchodzących w skład zespołu klasztornego OO. Kamedułów
w Bieniszewie. Zespół jest jednym z dwóch w Polsce i dziewięciu na świecie eremów kamedulskich. Zespół klasztorny stanowi dziedzictwo kulturowe o wartości historycznej. Realizacja projektu wpłynie na wypromowanie zespołu klasztornego w regionie, a w szerszym kontekście i dalszej perspektywie również na atrakcyjność regionu
w kraju. Zakres planowanych do przeprowadzenia prac obejmuje budynek bramy wjazdowej, budynek gościnny pierwszy (obydwa skrzydła), budynek gościnny drugi Forysterium, budynek Kościoła p.w. Narodzenia NMP. Celem prac jest ochrona dziedzictwa kulturowego (powstrzymanie procesu niszczenia, naprawa zniszczeń
oraz działanie mające na celu przywrócenie możliwie wiernie utraconych walorów plastyczno-estetycznych).