Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej

Okres opracowania dokumentacji: styczeń 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 2,7 mln zł

Przedmiotem projektu jest utworzenie Zespołu Mieszkalno-Integracyjnego z mieszkaniami wspomaganymi tj. remont budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie w celu adaptacji
do realizacji zadań pomocy społecznej i w efekcie utworzenie kompleksu mieszkań wspomaganych. W wyniku realizacji projektu powstaną  22 mieszkania wspomagane (łącznie dla 32 osób):

  • 1 mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej (1 osoba),
  • 11 mieszkań jednoosobowych (łącznie dla 11 osób),
  • 10 mieszkań dwuosobowych (łącznie dla 20 osób).