Poprawa stanu infrastruktury społecznej miasta w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w Kutnie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej

Okres opracowania dokumentacji: styczeń 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 3,8 mln zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace budowlane związane z  rozbudową, przebudową i adaptacją budynku do funkcji żłobka miejskiego, wykonaniem tarasu, dobudowaniem windy osobowej, podstawowe wyposażenie budynku wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowaniem terenu ze zjazdem z ulicy Wyszyńskiego, parkingami, placem zabaw z wyposażeniem, ogrodzeniem, oświetleniem, zielenią  i małą  architekturą.  

Prace wykonywane będą w budynku zaplecza Gimnazjum nr 1 i w łączniku. Istniejący  budynek  przeznaczony do przebudowy, rozbudowy i adaptacji jest niepodpiwniczony, jednopiętrowy, z dobudowaną klatką schodową. Budynek zaplecza połączony jest  parterowym łącznikiem z głównym  gmachem  Gimnazjum  nr  1.