Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,

Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych

Okres opracowania dokumentacji: październik – listopad 2016r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 1,8 mln zł

Projekt pn. Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku  zakłada wykonanie
oraz posadowienie 26 szt. urządzeń wyposażonych w system dynamicznej informacji pasażerskiej DSIP na nowych wiatach przystankowych. Inwestycja ma na celu poprawę, jakości i funkcjonalności obsługi ruchu pasażerskiego na terenie miasta Szczecinek.

Na podstawie kryterium wielkości ruchu pasażerskiego i lokalizacji wybrano 26 przystanków autobusowych na terenie miasta w celu wyposażenia je w systemy dynamicznej informacji pasażerskiej – DSIP.

Dla wytypowanych przystanków wyodrębniono pięć typów wiat opartych na tym samym schemacie funkcjonalnym i wizualnym w zależności od potencjalnej ilości osób oczekujących, możliwości realizacyjnych, szerokości chodników, odległości od pasów ruchu pojazdów i innych lokalnych uwarunkowań. Obiekt małej architektury miejskiej zaprojektowany, jako osłona dla pasażerów przebywających na przystankach autobusowych przed opadami atmosferycznymi i podmuchami wiatru, z utwardzonym chodnikiem z kostki brukowej, posadowiony za pomocą betonowych fundamentów punktowych z godłem miasta Szczecinek.