Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Kórnik poprzez rozbudowę przedszkola we wsi Szczodrzykowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020,

Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej

Okres opracowania dokumentacji: kwiecień 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 2 mln zł

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa istniejącego przedszkola w Szczodrzykowie umożliwiająca utworzenie 3 nowych oddziałów przedszkola dla 75 dzieci. Projekt obejmuje budowę nowego skrzydła przedszkola mieszczącego: 3 sale zajęć – dla 25 dzieci każda – (53-57m2) z zapleczami sanitarnymi i magazynowymi, część rozbudowanego bloku kuchennego (z wyposażeniem), zaplecze szatniowe dla personelu kuchni, gabinet logopedy/psychologa, salę zajęć dodatkowych terapeutycznych (18,5m2), komunikację z szatniami dla dzieci, 2 sale dzięki systemowi drzwi harmonijkowych można połączyć tworząc miejsce do organizowania przedszkolnych imprez integracyjnych i kulturalnych, zajęć ruchowych itp. Nowe sale będą posiadać bezpośrednie wyjścia na tarasy i do ogrodu.