Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Okres opracowania dokumentacji: maj 2017r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 4,2 mln. zł

Priorytetowym działaniem miasta na rzecz ochrony środowiska jest ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery oraz wzrost efektywności energetycznej budynków. Przedmiotowy projekt realizuje ten cel poprzez termomodernizację 2 budynków użyteczności publicznej
w Ostrowie Wlkp., tj.: UM oraz Sali Sesyjnej. Zakres projektu obejmuje m.in. następujące prace:

1. W budynku UM: – ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu,- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,- wykonanie systemu ogrzewania w okresach przejściowych, – wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

2. W budynku Sali Sesyjnej:- częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,- ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu,- wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,- odtworzenie sufitu podwieszanego i instalacji oświetlenia oraz wykonanie zasilania central wentylacyjnych.

Dzięki projektowi poprawi się jakość energetyczna budynków, a także ergonomii miejsc pracy w UM , tj., zarówno zimą jak i latem w budynku będzie panowała prawidłowa temperatura w środowisku pracy stwarzająca stan tzw. optymalnej zdolności do efektywnego wykonywania powierzonych zadań pracownikom UM.