Remont nawierzchni ulic: Plac Kilińskiego, T. Kościuszki oraz Al. Odzyskania Niepodległości w Trzemesznie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013,

Priorytet II: Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego

Działanie: 2.2 Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich

Okres opracowania dokumentacji: maj – czerwiec 2010r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 0,6 mln. zł

Przedmiotem niniejszego projektu jest remont nawierzchni ciągu ulic: Plac Kilińskiego, T. Kościuszki, Al. Odzyskania Niepodległości zlokalizowanych w mieście Trzemeszno. Remontowany ciąg ulic stanowi jedno z dwóch bezpośrednich połączeń komunikacyjnych miasta Trzemeszno z droga krajową nr 15 (prowadzącą od Trzebnicy przez Krotoszyn – Jarocin – Wrześnię – Gniezno – Trzemeszno – Inowrocław – Toruń – Brodnicę do Ostródy). Dodatkowo odcinek Al. Odzyskania Niepodległości
od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w kierunku miejscowości Niewolno stanowi jedyny dojazd
do ul. Dworcowej, gdzie zlokalizowany jest Dworzec PKP w Trzemesznie.

Planowany do remontu ciąg ulic rozpoczyna się od Placu Kilińskiego położonego w samym centrum Trzemeszna i biegnie w północnym kierunku ulicą Tadeusza Kościuszki, Aleją Odzyskania Niepodległości, przecina drogę krajową nr 15 i dalej biegnie do granicy miasta Trzemeszno
i miejscowości Niewolno, przecinając jeszcze na końcowym odcinku linię kolejową nr 353 (Poznań – Gniezno – Trzemeszno – Mogilno – Inowrocław – Toruń – Iława – Ostróda – Olsztyn – Granica z Rosją – Żeleznodorożnyj w Obwodzie  Kaliningradzkim).

Przedmiotowy remont ww. ciągu ulic wpłynie nie tylko na zwiększenie płynności ruchu i poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego w całym mieście i gminie Trzemeszno, ale skomunikuje osiedla mieszkaniowe, dworzec kolejowy oraz tereny przemysłowe, a także tereny aktywizacji gospodarczej położone w dwóch częściach miasta Trzemeszno, które przedzielone są drogą krajową nr 15.