Budowa placu zabaw i targowiska miejskiego etap I w ramach programu rewitalizacji miasta Janikowa

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013,

Priorytet VII: Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy,

Działanie: 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast

Okres realizacji: II kwartał 2011r.

INGENIS opracował: studium wykonalności 

Wartość projektu: 3,7 mln. zł

Projekt przewidywał wykonanie miejskiego placu zabaw wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz urządzeń wyposażenia parkowego (ławki, śmietniki, tablice informacyjne, stojaki na rowery). Zaprojektowano ciągi piesze i place komunikacyjne oraz nawierzchnie elastyczne, amortyzujące uderzenie w granicach stref swobodnego upadku. Teren podzielony został na strefy funkcjonalne o różnym przeznaczeniu i tereny zielone połączone ciągami pieszymi. Plac zabaw posiada przestrzeń dla maluchów w przedziale wiekowym 2 – 5 lat oraz dla dzieci starszych, 5 – 12 letnich, oraz zakłada budowę budynku o przeznaczeniu gastronomicznym z dodatkowymi funkcjami wbudowanymi w jedną bryłę. W budynku przewidziano: salę obsługi klienta, pomieszczenia zaplecza oraz pomieszczenia socjalne. Dodatkowe funkcje to: zaplecze socjalne targowiska (toalety i pom.gospodarcze), toaleta placu zabaw węzeł CO oraz śmietniki wbudowane dla potrzeb budynku gastronomicznego oraz hal targowych planowanych do realizacji w II etapie inwestycji.