Termomodernizacja budynku nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Działanie: 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
Dziedzina: ochrona środowiska
INGENIS przygotował: studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie
Wartość projektu: 880 tys. zł

Projekt dotyczył termomodernizacji Nakielskiego Ośrodka Kultury. Zły stan techniczny, nieefektywność energetyczna i podwyższona emisja zanieczyszczeń do środowiska kwalifikowały budynek do prac remontowych.  Zlokalizowany w centrum miasta budynek wyglądał bardzo nieestetycznie i wymagał szeregu napraw i prac budowlanych.

Zakres prac: prace termoizolacyjne; ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, oraz wymiana stolarki drzwiowej.