Zakup zestawu kina cyfrowego dla kina KOMEDA w Ostrowie Wielkopolskim

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013,

Priorytet IV: Turystyka i środowisko kulturowe,

Działanie 6.2: Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Okres opracowania dokumentacji: styczeń 2012r.

INGENIS przygotował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 0,3 mln. zł

Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego zestawu kina cyfrowego dla kina KOMEDA w Ostrowie Wlkp. Dodatkowo w ramach projektu konieczne jest zakupienie wyposażenia, na które składają się stolik pod zestaw cyfrowy, okulary polaryzacyjne, nowy ekran wraz z oblędowaniem, wzmacniacze, stabilizator napięcia oraz zabezpieczenie UPS. Dostawca zestawu kina cyfrowego dla kina KOMEDA w Ostrowie Wlkp. został także zobligowany do przeprowadzenia szkolenia dla aktualnie zatrudnionych przez OCK kinooperatorów oraz do instalacji dostarczanego wyposażenia.

Wyposażenie obiektu kina KOMEDA w nowoczesny sprzęt do projekcji filmów w technologii trójwymiarowej przyczyni się do poprawy jakości usług z zakresu kultury świadczonych na terenie Gminy Miasta Ostrów Wlkp., a także w południowej części regionu. Projekt będzie miał znaczny wpływ na wzrost zasięgu oddziaływania kina KOMEDA.

Realizacja przedsięwzięcia przełoży się na rozszerzenie i podniesienie jakości oferty kina KOMEDA w okresie długofalowym. Implementacja cyfrowego systemu wyświetlania filmów znacząco podniesie konkurencyjność obiektu – w podregionie kaliskim  na chwilę obecną jedynie w oddalonym o 25 km Kaliszu znajduje się kino cyfrowe.