Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – Etap I

Uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku – Etap I

INGENIS przygotował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 19,7 mln zł

Nadnotecki Park Przemysłowy leży w województwie kujawsko-pomorskim, w gminie Nakło nad Notecią. Właścicielem gruntów, na którym powstał park przemysłowy,
jest gmina. Teren położony jest w dzielnicy przemysłowej, gdzie swoją siedzibę ma kilkanaście podmiotów gospodarczych o różnorodnym profilu działalności. Pierwszy etap uzbrojenia Parku Przemysłowego w Paterku obejmował obszar o powierzchni 24,70 ha.

Projekt zakładał uzbrojenie terenów inwestycyjnych: budowę dróg i chodników, sieci teletechnicznej, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz oświetlenia.