Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013,

Priorytet II: Infrastruktura komunikacyjna,

Działanie: 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego,

Okres opracowania dokumentacji: wrzesień 2010r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 9,3 mln. zł

W ramach przedmiotowego projektu zakupionych zostanie łącznie 10 ekologicznych, niskopodłogowych autobusów. Będą tą:

– 2 autobusy o długości 8 m, liczba miejsc ok. 37+1;

– 6 autobusów o długości 12 m, liczba miejsc ok.93+1;

– 2 autobusy przegubowe o długości 18 m, liczba miejsc ok. 160+1.

Zakupione autobusy przeznaczone zostaną w głównej mierze do odnowienia taboru, jakim dysponują Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. Mianowicie 8 obecnie używanych przestarzałych autobusów zostanie wycofanych i zastąpionych 6 autobusami 12 m oraz 2 18m, a dwa autobusy 8 m przeznaczone zostaną na realizację zadań poza szczytami przewozowymi i opcjonalnie planowaną linię nocną.