Przeprowadzenie prac adaptacyjnych i konserwatorsko-budowlanych w Pałacu Poznańskich w Łodzi na potrzeby stworzenia nowej powierzchni wystawienniczej Muzeum Miasta Łodzi

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,

Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014,

Program: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

Okres opracowania dokumentacji: listopad – grudzień 2012r.

INGENIS przygotował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 12 mln. zł

Celem głównym projektu będzie stworzenie stałej multimedialnej wystawy pt. Ziemia obiecana wczoraj i dziś. Łódź w Europie. Europa w Łodzi.  Przedmiot projektu stanowią prace adaptacyjne i konserwatorsko-budowlane w Pałacu Poznańskich w Łodzi, zmierzające do realizacji celu głównego projektu jakim jest stworzenie stałej multimedialnej wystawy, na które składają się:

– przebudowa strefy wejściowej do zabytkowego budynku Muzeum,

– budowa i montaż wind dla niepełnosprawnych,

– przebudowa fragmentu kondygnacji piwnicy budynku,

– przygotowanie przebudowanego fragmentu kondygnacji podziemnej budynku na potrzeby nowej powierzchni wystawienniczej

Powstała w ramach projektu multimedialna wystawa wpłynie na poszerzenie programu kulturowego i oferty edukacyjnej Muzeum. Zgodnie z założeniami programu kulturowego i oferty edukacyjnej celem szczegółowym projektu jest zwiększenie wykorzystywania nowoczesnych technologii w celach edukacyjnych przez dzieci i młodzież,
a także zaprezentowanie osobom starszym szerokiego katalogu możliwości jakie daje stosowanie nowoczesnych technologii. Działania te mają na celu przekazanie informacji o historii Miasta, o dziedzictwie kulturowym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii jako przekazu bardziej trafiającego do dzieci i młodzieży oraz mających na celu zintegrowanie wszystkich grup społecznych, w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych wokół poznania historii Miasta.