Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP
dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP
Koszty całkowite: 913 470,00 PLN
Dofinansowanie: 776 449,50 PLN

Miło nam poinformować, że firma ABASTRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dzięki wsparciu INGENIS otrzymała dofinansowanie na cele inwestycyjne związane z poprawą konkurencyjności przedsiębiorstwa w dobie pandemii COVID-19.

Celem projektu jest wprowadzenie innowacji procesowej polegającej na zintegrowaniu procesu wytwarzania konstrukcji membranowych. Cel zostanie zrealizowany poprzez zakup środków trwałych i WNiP, które pozwolą na etapie procesu projektowego na przeprowadzenie badań kompensacji membrany, wykonywanej indywidualnie pod każdy projekt zadaszenia.

Przeprowadzenie badań kompensacji membrany pozwoli zaprojektować konstrukcję o zmniejszonej ilości stali w przeliczeniu na m2 zadaszenia. Badania te pozwolą także zmniejszyć ilość odpadów tkaniny PVC, poprzez uwzględnienie odpowiednich kompensacji materiału na etapie tworzenia projektu konfekcji tkaniny.

Dzięki inwestycji powstaną dwa nowe usługi:
– usługa montażu paneli fotowoltaicznych bezpośrednio do tkaniny PVC, stanowiącej poszycie zadaszenia membranowego,
– usługa montażu poduszki ETFE z warstwą folii przeznaczoną do montażu ogniw fotowoltaicznych.

Projekt zostanie zrealizowany w Gorzycach (woj. śląskie) w okresie 01.07.2020 – 30.09.2021.