Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Poddziałanie Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Okres opracowania dokumentacji: marzec 2020r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 8 mln. zł

Głównym działaniem w ramach tego projektu będzie budowa drogi pieszo-rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w Wągrowcu o łącznej długości ponad 1100 metrów oraz o szerokości aż 3,5 metra. Droga ta będzie połączona z ulicami: Nad Nielbą, Janowiecką, Kulińskiego, Przybyszewskiego, Piaskową i Gnieźnieńską. W ramach tego przedsięwzięcia powstaną liczne obiekty budowlane, m.in. tunel pod ulicą Janowiecką,
mur oporowy w celu utrzymania skarp oraz kładka pieszo-rowerowa nad Wełną i Nielbą. Droga będzie oświetlona łącznie około 40 energooszczędnymi lampami.

Dodatkowo, w ramach złożonego wniosku miasto ma otrzymać dofinansowanie na doposażenie systemu Wągrowieckiego Roweru Miejskiego o kolejne 60 rowerów.