Sukces w konkursie na rozwój elektronicznych usług publicznych w województwie wielkopolskim – Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
dla Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne
Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych
Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych
Koszty całkowite: 4 541 223,71 PLN
Dofinansowanie: 3 843 040,14 PLN

Miło Nam poinformować, że Gmina Zbąszyń dzięki wsparciu INGENIS otrzymała dofinansowanie na cele inwestycyjne związane z rozwojem elektronicznych usług publicznych. Partnerem projektu jest Miasto Gniezno.

Celem projektu jest realizacja zadań przyczyniających się do rozwoju elektronicznych systemów komunikacji z mieszkańcami oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu oraz Gnieźnie (w tym na obszarze wybranych jednostek organizacyjnych). Przedmiotem projektu jest wprowadzenie zaawansowanych e-usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości, pozwalających mieszkańcom i podmiotom gospodarczym na kompleksowe załatwienie spraw urzędowych na terenie wskazanych JST.

Zakres projektu obejmuje:

  1. Wdrożenie nowych e-usług publicznych;
  2. Integracja aktualnie wykorzystywanych systemów informatycznych z nowymi rozwiązaniami, planowanymi do wdrożenia w ramach projektu;
  3. Zwiększenie zakresu i poziomu dostępności zasobów gromadzonych przez Wnioskodawcę;
  4. Wzrost poziomu bezpieczeństwa informatycznego Wnioskodawcy i Partnera oraz ich infrastruktury sieciowej.