PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Wartość projektu: 183 700.00 PLN
Dofinansowanie: 137 775.00 PLN

Miło nam poinformować, że firma TROKOTEX POLYMER GROUP dzięki wsparciu INGENIS otrzymała dofinansowanie na promocję swojej marki na rynkach zagranicznych.

TROKOTEX w ramach projektu zamierza promować swój produkt na rynku niemieckim oraz na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przeprowadzenie zaplanowanych działań pozwoli na podniesienie rozpoznawalności i znaczenia marki, co znajdzie swoje przełożenie we wzroście eksportu polskich produktów budowlanych wytwarzanych w przedsiębiorstwie. W ramach projektu  zaplanowano udział w 5 wydarzeniach targowo-konferencyjnych oraz realizację działań promocyjnych:
– Targi Dni Betonu;
– Targi BAU Monachium;
– Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA;
– Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA;
– Targi BIG 5 Dubai.