Z przyjemnością informujemy, że doszło do podpisania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy Gminą Miasto Oława a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa nawierzchni Placu Piastów w Oławie w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego” w trakcie którego, Ingenis sp. z o.o. pełnił rolę doradcy od samego początku postępowania aż do momentu podpisania Umowy. Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w grudniu 2019 roku.

Na podstawie zawartej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. odpowiedzialne będzie za realizację we współpracy z Podmiotem Publicznym przedsięwzięcia polegającego na sfinansowaniu oraz wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy oraz modernizacji nawierzchni Placu Piastów w Oławie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym, drogami wewnętrznymi, lampami ulicznymi i wyposażeniem w postaci ławek oraz stojaków na rower, a następnie utrzymanie i zarządzanie zmodernizowaną infrastrukturą. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym została zawarta na okres 4 lat i obowiązywać będzie do 10 lutego 2024 roku.