Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Okres opracowania dokumentacji: luty 2019r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 658 tys. zł

Przedmiotem projektu jest modernizacja polegająca na przebudowie i rozbudowie istniejącego obiektu w miejscowości Kazin (działka nr 435/3, obręb Ślesin, gm. Nakło nad Notecią) i przekształceniu go na Centrum Aktywności Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zagospodarowanie przyległego terenu i stworzenie placu zabaw). W zakresie prac przewidziano roboty budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe, roboty elektryczne i sanitarne, zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń, przygotowanie zaplecza kuchennego, zakup wyposażenia (kuchennego oraz wyposażenie sali), dostosowanie
do potrzeb osób niepełnosprawnych (wykonanie podjazdu). Wykonane zostanie oświetlenie zewnętrzne i ogrodzenie placu zabaw.
Teren wokół obiektu zostanie zagospodarowany – plac zabaw (w tym jego ogrodzenie, instalacja urządzeń zabawowych, regulamin placu zabaw), miejsca do rekreacji (ławki, kosze na śmieci, elementy niezbędnej infrastruktury m.in. chodniki), gdzie będą odbywać się zajęcia rekreacyjne dla młodzieży
w ramach klubu młodzieżowego. W wyniku projektu powstanie budynek Centrum Aktywności Wsi stanowiący przestrzeń publiczną, w której mieszkańcy,
w szczególności dzieci i młodzież skupione w klubie młodzieżowym, będą realizować swoje potrzeby integracji społecznej, nabywanie kompetencji kluczowych i potrzeby rozrywkowe i kulturalne.