Z przyjemnością informujemy, że doszło do podpisania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy Gminą Lubań a IZIM Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja funkcjonalna i głęboka modernizacja energetyczna infrastruktury sportowej i szkolnej
w Mieście Lubań” w trakcie którego, Ingenis sp. z o.o. pełnił rolę doradcy w zakresie zagadnień prawno-finansowych, a Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. pełniła rolę doradcy w zakresie zagadnień technicznych.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane 31 grudnia 2019 roku.

Na podstawie zawartej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym IZIM Sp. z o.o. odpowiedzialna będzie za zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych
i związanych z nimi robót instalacyjnych i montażowych w zakresie modernizacji funkcjonalnej i głębokiej modernizacji energetycznej infrastruktury sportowej i szkolnej
w Mieście Lubań, oraz techniczne utrzymanie obiektu, obejmujące w szczególności zarządzanie gospodarką energetyczną w obiekcie. Rezultatem wykonanych prac będzie m.in. zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i energii elektrycznej w obiekcie.

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym została zawarta w dniu 30 listopada 2021 roku na okres 144 miesięcy i obowiązywać będzie do 30 listopada 2033 roku.