Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Okres opracowania dokumentacji: luty 2019r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 315 tys. zł

Przedmiotem projektu będzie modernizacja polegająca na przebudowie istniejącego obiektu na Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki (działka nr 113/3, obręb Wieszki, gm. Nakło nad Notecią o powierzchni całkowitej 1,201 ha). W zakresie prac przewiduje się roboty budowlane konstrukcyjne
i wykończeniowe, roboty elektryczne i sanitarne. W budynku w części dotyczącej Centrum Aktywności Wsi rozprowadzona zostanie instalacja centralnego ogrzewania, wykonane prace związane z termomodernizacją (bez docieplenia), instalacja elektryczna węzeł sanitarny i instalacja wod-kan.