Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Okres opracowania dokumentacji: luty 2019r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 657 tys. zł

Projekt, zgodnie z założeniem LPR, obejmuje modernizację polegającą na przebudowie i rozbudowie istniejącego obiektu na Centrum Aktywności Wsi
w Rozwarzynie (działka nr 142/2, obręb Rozwarzyn, gmina Nakło nad Notecią). W jego zakresie przewiduje się roboty budowlane konstrukcyjne
i wykończeniowe, roboty elektryczne i sanitarne, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach przebudowy i modernizacji obiektu interwencji poddane zostaną dach, sufit, ściany, oświetlenie. Ponadto w obiekcie przygotowane zostanie zaplecze kuchenne oraz węzeł sanitarny.
Obiekt wyposażony zostanie w system centralnego ogrzewania, wykonane zostaną prace termomodernizacyjne, zmieniony zostanie układ funkcjonalny
pomieszczeń aby można było równolegle prowadzić różne zajęcia, zakupione zostanie wyposażenie do prowadzenia zajęć oraz do zaplecza kuchennego.