Z przyjemnością informujemy, że doszło do podpisania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy Gminą Goworowo a Konsorcjum – lider konsorcjum – BUDIR SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, partner konsorcjum – PPHU IRMA Ireneusz Załęski, w ramach Przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego” w trakcie którego, Ingenis sp. z o.o. pełnił rolę doradcy od samego początku postępowania aż do momentu podpisania Umowy. Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane we wrześniu 2020 roku.

Na podstawie zawartej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny odpowiedzialny będzie za sfinansowanie oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy przedszkola i żłobka publicznego w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu poprzez budowę dróg dojazdowych, parkingów oraz drogi pożarowej, a następnie utrzymanie wybudowanej infrastruktury zgodnie ze Standardem Dostępności. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym została zawarta na okres 129 miesięcy i obowiązywać będzie do 30 września 2031 roku.