Wybierz sektor

Partnerstwo Publiczno Prywatne to coraz popularniejszy sposób na finansowanie zadań publicznych. Samorządy, zdając sobie sprawę z własnych ograniczeń, poszukują partnerów, którzy pomogą sprawnie przeprowadzić inwestycję.

Ingenis angażuje się w realizację działań z zakresu PPP od początku istnienia tej formuły w Polsce. Wspólnie z Instytutem Partnerstwa Publiczno Prywatnego z Warszawy zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów.

Ta szczególna współpraca opłaca się obu stronom. Partnerzy prywatni nie tylko liczą na zyski, biorą na siebie w dużej mierze biznesowe ryzyko przedsięwzięcia. Poza tym, angażując się w projekty służące mieszkańcom, realizują również ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Podmiot publiczny z kolei może liczyć na doświadczenie, know-how, specjalistów wybranych w transparentnym postępowaniu.

W zasadzie nie ma ograniczeń co do branży, w której formuła PPP się sprawdza. W Wielkiej Brytanii budowane są w ten sposób szkoły, szpitale, a nawet więzienia. W Polsce partnerzy prywatni zostają operatorami sieci telekomunikacyjnych, przewoźnikami gminnymi, modernizują obiekty użyteczności publicznej, utrzymują lokalne drogi czy zarządzają obiektami sportowymi.

W ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego opracowujemy analizy przedinwestycyjne, koncepcje organizacyjno-biznesowe, analizy kosztów i korzyści z uwzględnieniem wymagań ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, czy ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi. Przygotowujemy memoranda inwestycyjne i prowadzimy testy rynkowe wśród potencjalnych partnerów prywatnych, a także wspieramy zleceniodawcę w procesie negocjacji i finalizowania rozmów biznesowych kończących się podpisaniem umowy.