Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Rozwój potencjału endogenicznego regionu

Okres opracowania dokumentacji: marzec 2019r.

INGENIS opracował: studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie

Wartość projektu: 4,9 mln. zł

Przedmiotem inwestycji jest realizacja nowego parterowego budynku Centrum Sportów Wodnych nad Jeziorem Żnińskim Małym przy ul. Szkolnej 12
w Żninie wraz z zagospodarowaniem działki nr 849/1 (o pow. 0,36 ha), zagospodarowanie plaży miejskiej na działce nr 849/5 oraz utworzenie kąpieliska na działce 840/3. Na działce 849/1 zaprojektowano nowy budynek usługowy Centrum Sportów Wodnych o funkcji aktywizacji sportowej, turystycznej
i rekreacyjnej, a także związanej bezpośrednio z obsługą plaży miejskiej J. Żnińskiego Małego. W ramach projektu zostanie zagospodarowana okolica budynku w obrębie działki. Powstanie m. in. miejsce dla możliwego biwakowania wraz z miejscem na ognisko lub grilla, wewnętrzny parking dla 30 samochodów osobowych, zostanie przebudowany dojazd i chodniki, teren zyska nowe nasadzenia roślin.
Zostanie utworzone stałe kąpielisko na działce nr 840/3, która jest gruntem pokrytym wodą i stanowi własność Skarbu Państwa, a także zagospodarowana plaża miejska. W ramach projektu zostanie zakupione niezbędne wyposażenie pomieszczeń, tj. meble, sprzęt ratowniczy, sprzęt
multimedialny, wyposażenie kuchni, a także sprzęt turystyczny, sportowy i rekreacyjny wykorzystywany przez odwiedzających plażę.