Analiza wykonalności połączenia Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko

Analiza wykonalności,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013,

Okres opracowania dokumentacji: 2006r.

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy pracę nad opracowaniem Analizy wykonalności połączenia Miasta Obrzycko i Gminy Obrzycko. Ścisła współpraca z lokalnymi władzami
nad przygotowaniem dokumentów strategicznych zakończyła się powstaniem wysokiej jakości opracowań. Niniejsze dokumenty będą podstawą do ubiegania się
przez Miasto o środki pomocowe z funduszy UE przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego.